Chcete stavět rodinný dům a nevíte kde začít? Výstavba rodinného sídla je bezesporu velkým krokem v životě člověka, avšak pokud se rozhodnete stavět snámi, bude Vám stačit malý krůček. Následující informace Vás navedou tím správným směrem.

Jak si vybrat pozemek?
Výběr a nákup pozemku není jednoduchá záležitost a vyplatí se zde pomoc odborníka. Pro přehled úvádíme několik obecných zásad. Před koupí pozemku si zjistěte:

  • zda je určen k plánovanému druhu zástavby. Tuto informaci Vám poskytne příslušný odbor územního rozvoje, resp. stavební úřad
  • zda je možné se napojit na inženýrské sítě - voda, elektřina, kanalizace, plyn, telefon atd. Tyto informace získáte od správců těchto sítí
  • jaké jsou geologické poměry pozemku. Nechte si vypracovat od geologa orientační geologický posudek
  • zda není na pozemek vázáno nějaké právní zatížení - zástavní právo, věcné břemeno apod. Tuto informaci získáte na příslušném katastrálním úřadě

Jak si vybrat rodinný dům?
Při výběru vhodného rodinného domu je třeba zohlednit 3 základní faktory:

  • dispoziční řešení
  • velikost a osazení domu na stavební pozemek
  • cenu výstavby rodinného domu

Prvním krokem je výběr optimálního počtu pokojů. Počet pokojů závisí od počtu osob, které budou v domě bydlet.
Každé dítě by mělo mít svůj pokoj a rodiče ložnici. Obývací pokoj, kuchyň a příslušenství domu jsou jeho standardním vybavením. Dispozice může být rozšířená o pracovnu nebo pokoj pro hosty umístěný v přízemí nebo poschodí rodinného domu. Každý pokoj navíc zvětšuje obytnou plochu, což má za následek zvýšené náklady na výstavbu.

Druhým krokem je vhodnost osazení garáže do dispozice. Ta může být součástí domu nebo může být samostatně umístěná na pozemku. Pokud je součástí domu, zvětšuje jeho zastavěnou plochu. V některých případech může být prostor nad garáží využitý jako obytný pokoj, což opět zvyšuje náklady na výstavbu. Pokud se objekt realizuje ve svahovitém terénu a dispozice to umožňuje, je vhodné garáž umístit do suterénu. Samostatně stojící garáž nemusí být postavena současně s rodinným domem, čímž se snižují počáteční náklady na výstavbu. Garáž je možno rozšířit na dvougaráž, což se nedá vždy realizovat u garáže, která je součástí rodinného domu. V případě požadavku investora je možno garáž, která je součástí rodinného domu změnit na obytný prostor.

Třetím krokem je zvážení požadavku na podsklepení rodinného domu. V suterénních prostorách můžete umístit kotelnu, sklady, ale i prostory pro volný čas. Plocha v suterénu zvětšuje celkovou užitkovou plochu domu a následně i jeho cenu. Proto je potřeba pečlivě zvážit, jestli finanční prostředky vynaložené na realizaci suterénu není výhodnější použít na zvýšení standardního vybavení domu.

Velikost a osazení domu na stavebním pozemku
Rozměry stavebního pozemku mají vliv na výběr vhodného projektu. Při osazení rodinného domu na stavební pozemek je třeba dodržet vyhlášku o všeobecně technických požadavcích. Odstup od společných hranic nesmí být menší než 2 m. Ve stísněných podmínkách může být vzdálenost snížena až na 4 m, pokud nejsou v protilehlých částí stěn okna obytných místností. Vzdálenost mezi sousedními domy má být minimálně 7 m, pokud mezi sebou vytvářejí volný prostor. Podrobněji o podmínkách vzájemných odstupů řeší § 8 vyhlášky č.137/1998 Sb.

Při osazení rodinného domu na stavební pozemek je potřeba zohlednit jeho orientaci na světové strany tak, aby okna v obytných místnostech byla v co nejmenším počtu otočená na severní stranu. Odstupové vzdálenosti jako i orientace na světové strany budou mít vliv na velikost a dispozici rodinného domu osazeného na Váš stavební pozemek.

Cena rodinného domu
Cena je rozhodujícím faktorem při výběru vhodného rodinného domu. Je důležitý soulad nároků na dispoziční řešení, vybavení domu a Vaše finanční možnosti.

Proč stavět s námi?
...především proto, že můžete odložit veškeré starosti s výstavbou na nás!

Kontakt: e-mail: radektomas@seznam.cz, GSM 736 689 592

                
                                                                                                     
        TOP.ER.CZ - český toplist přístupů